De officiƫle online shop van New Skool Media
0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Tijdschriftnu.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Tijdschriftnu.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Tijdschriftnu.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of New Skool Media. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Tijdschriftnu.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Tijdschriftnu.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Tijdschriftnu.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Tijdschriftnu.nl verkregen is. Tijdschriftnu.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Tijdschriftnu.nl verkregen informatie. De informatie op Tijdschriftnu.nl wordt meerdere keren per week aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Copyright

Tijdschriftnu.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker van Tijdschriftnu.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Tijdschriftnu.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van New Skool Media.